Gala Night 2024 – 20 Years Anniversary

Thorncliffe Community Hall 5600 Center Street N, Calgary, Canada

Gala Night on June 8, 2024!!! “ALẸ́ ÀJỌYỌ̀, Ogún Ọdún tí á tín’ba bọ̀!” Please grab your tickets 🎟 or…